Học phí

HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

 

Tất cả chi phí học phí và lệ phí tại Đại học Hawaii có thể thay đổi theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước do Hội đồng Quản trị hoặc Bộ phận hành chính của Trường (học phí chính thức theo lịch học). Học phí của sinh viên được dựa trên số giờ tín chỉ mà bạn đăng ký, theo các mức sau đây (có thể thay đổi).

Học phí cho các khóa học nghệ thuật studio, các khóa học truyền thông sáng tạo, các khóa học khoa học tự nhiên được lựa chọn, và các khóa học được lựa chọn tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Nhiệt đới và Nguồn Nhân Lực (CTAHR), sẽ được bao gồm trong số tiền bạn vay từ nhà Trường.

Bảng học phí và lệ phí học kì mùa Thu 2017 (tiếng Anh) [PDF]

Bảng học phí và lệ phí học kì mùa Thu 2016 (tiếng Anh) [PDF]

Bạn được khuyến khích đăng ký lớp học trong thời gian đăng ký được chỉ định nhằm mục đích phân loại. Xem Thời khóa biểu cho những ngày đăng ký được công bố. Nếu bạn không thể làm điều này, bạn vẫn có thể đăng ký trong thời gian đăng ký muộn (10 ngày đầu tiên của học kỳ). Phí đăng ký muộn là $ 30.00 (toàn hệ thống) sẽ được áp dụng. Lệ phí này không được hoàn lại.

 

Lưu ý: Học phí cho các khóa học Vượt Cao đẳng Outreach, bao gồm các khóa học mở rộng, được thanh toán riêng từ học phí thường xuyên của bạn. Xem Khóa học Vượt Cao đẳng để biết thêm thông tin.