Học bổng

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

 

Người nhận Hỗ trợ tài chính của UHM 

Học sinh nhận được hỗ trợ tài chính nên liên hệ với Văn phòng Hỗ trợ tài chính UH Manoa trước khi đăng ký các lớp học trường Outreach College, vì học bổng của sinh viên có thể dựa vào sự ghi danh vào trường Manoa chỉ hoặc học bổng của sinh viên có thể không áp dụng cho các khóa học trường Outreach College. Ứng dụng hỗ trợ tài chính cho các thời hạn được kéo dài  được thực hiện trực tiếp bằng tay, và có thể sẽ có sự chậm trễ.

Các khoản thuế tín dụng

Quốc hội Hoa Kỳ thành lập các khoản tín dụng thuế liên bang cho học phí theo trình độ đại học và các chi phí có liên quan theo Luật Thuế năm 1997. Thông tin về các khoản tín dụng thuế cũng như các khoản thuế liên quan giáo dục khác có thể được tìm thấy tại trang web này (www.fmo.hawaii.edu/bursar/1098t.html) hoặc bằng cách liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế.

Tất cả học sinh, ngoại trừ diện không phải cư dân, bắt buộc phải đóng học phí đầy đủ và các chi phí có liên quan từ ngày 1 tháng một đến 31 tháng mười hai và sẽ nhận được một mẫu thuế 1098-T. Mẫu này sẽ ghi lại số hóa đơn (không phải trả tiền) cho học phí (đủ điều kiện) và chi phí liên quan và các khoản chi trả cho học bổng và trợ cấp trong năm dương lịch. Mẫu này sẽ được gửi đến Địa chỉ thường trú của học sinh. Để đảm bảo nhận được văn kiện quan trọng này, cập nhật Địa chỉ thường trú của bạn trên hồ sơ tại kênh Tuyển sinh UH-Manoa và Office Records, Trung tâm Queen Lili‘uokalani - dịch vụ sinh viên, Phòng 001.

Lưu ý: Các Luật Thuế năm 1997 đòi hỏi các trường đại học để thu thập và sử dụng sốAn ninh xã hội của  sinh viên hoặc số cá nhân người nộp thuế (ITINs) để báo cáo học phí đủ điều kiện và chi phí liên quan với hóa đơn cho sinh viên và học bổng và cấp các khoản thanh toán cho các học sinh cho IRS mỗi năm.

Vui lòng tìm hiểu về Hỗ trợ tài chính bằng cách liên lạc với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á qua số điện thoại: (848) 3910 0692