THỜI GIAN & HẠN CHÓT

Các thời hạn của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kapiʻolani (KCC) như sau:.

  • Các thời hạn và yêu cầu của các chương trình khác lẫn nhau.
  • Hồ sơ sẽ không được cho là hoàn chỉnh cho đến khi tất cả các giấy tờ được yêu cầu đều đã nộp xong.
  • Tất cả các giấy tờ sau khi nộp sẽ trở thành quyền sở hữu của trường và sẽ được giữ kín.

Nếu bạn nộp những giấy tờ yêu cầu sau thời hạn đăng ký, hồ sơ của bạn sẽ được xem là còn trống.

Vui lòng xem kỹ hơn dưới đây về thông tin Nộp đơn Quốc tế và Nộp đơn Tuyển chọn

 

Học kỳ Mùa thu

Học kỳ Mùa xuân

Học kỳ Mùa hè

Nộp đơn cho Cao đẳng (chung cho các trường)

Ngày 1 tháng 9 – ngày1 tháng 8

Ngày 1 tháng 7 – ngày 15 tháng 12

Ngày 1 tháng 1 – 15 tháng 6

Sinh viên Quốc tế

·         Nộp đơn Quốc tế – Diện F1

·         Nộp đơn Quốc tế – Không phải diện F1

·         Nộp đơn Quốc tế – Diện F1

·         Nộp đơn Quốc tế – Không phải diện F1

Nộp đơn Quốc tế – Diện F1

Nộp đơn Quốc tế – Không phải diện F1

Nộp đơn các ngành có tuyển chọn (Có thê thay đồi)

Học kỳ Mùa thu

Học kỳ Mùa xuân

Học kỳ Mùa hè

Hỗ trợ Nha khoa (DENT)

Ngày 1 tháng 12 – Ngày 30 tháng 6

Không có

Không có

Kỹ thuật viên Y khoa Cấp cứu

Ngày 1 tháng 12 – Ngày 1 tháng 4

Ngày 1 tháng 6 – Ngày 1 tháng 10

Không có

Hỗ trợ Y khoa (MEDA)

Ngày 1 tháng 12 – Ngày 30 tháng 5

Không có

Không có

Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y Khoa (MLT)

Không có

Ngày 1 tháng 6 – Ngày 1 tháng 9

Không có

Kỹ thuật viên Chăm sóc Chuyên sâu Lưu động (MICT)

Không có

June 1 – Oct 1

Không có

Khoa Truyền thông Đa phương tiện (NMA)

Ngày 1 tháng 12 – Ngày 1 tháng 4

Không có

Không có

Điều dưỡng Thực hành

Ngày 1 tháng 2 – Ngày 15 tháng 4

Không có

Ngày 1 tháng 10 – Ngày 15 tháng 12

Y tá

Ngày 1 tháng 12 – ngày 1 tháng 2

Ngày 1 tháng 6 – Ngày 1 tháng 9

Không có

Y tá – LPN – Chương trình chuyển tiếp

Ngày 1 tháng 12 – ngày 1 tháng 2

Ngày 1 tháng 6 – Ngày 1 tháng 9

Không có

Chăm sóc Người lớn tại gia

Liên lạc với khoa Điều dưỡng.

Liên lạc với khoa Điều dưỡng.

Không có

Hộ lý Bệnh viện

Liên lạc với khoa Điều dưỡng.

Liên lạc với khoa Điều dưỡng.

Không có

Phụ tá Trị liệu Cơ năng

Ngày 1 tháng 12 – ngày 30 tháng 5

Không có

Không có

Phụ tá Vật lý Trị Liệu

Ngày 1 tháng 4 – ngày 25 tháng 5

Không có

Không có

Công nghệ X-quang

Ngày 1 tháng 4 – ngày 31 tháng 5

Không có

Không có

Chăm sóc Hô hấp

Ngày 1 tháng 4 – ngày 30 tháng 5

Không có

Không có