HỌC PHÍ

Các Mức Học Phí

Các mức học phí danh cho sinh viên diện cư dân và không phải là cư dân có thể được tìm hiểu tại ĐÂY

Các Phí Hoạt Động và Tài Liệu cho mỗi Học kỳ

Các sinh viên toàn thời gian và bán thời gian sẽ đóng ý tài liệu là 10 đô la Mỹ. Các sinh viên toàn thời gian cũng sẽ đóng phí hoạt động là 20 đô la Mỹ; các sinh viên bán thời gian sẽ đóng phí từ 2 đến 20 đô la Mỹ cho một tín chỉ.

Phí dành cho các Khóa Đặc biệt

  • Có các loại phí nghề dành cho các sinh viên của ngành Khoa học Sức khỏe và Y tá.
  • Các khóa khác: Vui lòng liên lạc chúng tôi để biết thêm thông tin về phí cho các khóa như nghệ thuật, phòng thí nghiệm,v.v…

Phí do Đăng ký Trễ

Các sinh viên đăng ký ngay ngày hướng dẫn hoặc một ngày sau đó (học kỳ mùa xuân và mùa thu) sẽ phải trải thêm phí do đăng ký trễ là 30 đô la Mỹ. Các sinh viên đăng ký trễ vào học kỳ mùa hè sẽ đóng phí là 10 đô la Mỹ. Phí này sẽ được áp dụng whi đăng ký vào những lớp học theo học kỳ đặc biệt bắt đầu sau đó một học kỳ. Vui lòng tìm hiểu Hạn nộp đơn.

Phí do Thay đổi Đăng ký

Các sinh viên có thay đổi về thời gian biểu cho khóa học (và thay đổi luôn cả hình thức chọn chấm điểm) vào ngày hướng dẫn hoặc sau đó một ngày sẽ trả thêm phí là 5 đô la Mỹ. Nếu sinh viên không nộp khoảng phí này, các thay đổi, đăng ký và lý lịch học tập của các kỳ sau sẽ không khả dụng cho sinh viên. Những thay đổi về đăng ký trực tuyến không nằm trong diện chịu phí này.

Để tìm hiểu thêm về học phí và các chi phí khác, vui lòng xem tại

Chi phí Tham gia