ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA

Các bài thi xếp lớp là cách để tìm ra được môn Toán, tiếng Anh, tiếng Hawaii hay lớp học ngoại ngữ phù hợp với bạn nhất.

Kiểm tra xếp lớp ngôn ngữ

Trung tâm khảo thí tổ chức việc kiểm tra xếp lớp cho sinh viên học tiếng Hawaii hay một ngoại ngữ nào đó, bao gồm tiếng Trung, tiếng Philippines, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha. Nếu ngôn ngữ mà bạn định học không được liệt kê ra ở đây, hãy liên hệ với Trung tâm Khảo thí để biết thêm thông tin.

Kiểm tra xếp lớp tiếng Anh, Toán và tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL)

Các bài kiểm tra xếp lớp đối với Toán và tiếng Anh quyết định bạn có đủ điều kiện để tham gia các khóa học khác vốn yêu cầu những trình độ nhất định về Toán hay tiếng Anh. Kỳ kiểm tra xếp lớp bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai giúp xếp bạn vô lớp phù hợp nhất dành cho sinh viên sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các kỳ kiểm tra này được điều hành dưới Hệ thống Kiểm tra Xếp lớp COMPASS

Tôi có nên tham gia kiểm tra xếp lớp không?

Bạn nên tham gia kiểm tra xếp lớp nếu trước đây bạn chưa hoàn thành các khóa học ở đại học đối với tiếng Anh, toán, hay một ngôn ngữ khác. Bạn nên làm các bài kiểm tra ngôn ngữ nếu bạn có kiến thức hoặc kinh nghiệm trước đó về ngôn ngữ mà bạn định học.

Nơi thi và thời gian

Các bài kiểm tra xếp lớp ngôn ngữ và COMPASS có thể được tổ chức tại Trung tâm Khảo thí. Bạn không cần thiết hẹn lịch thi. Để biết thêm về địa điểm và giờ làm việc, hãy vào trang Testing Center website.

Yêu cầu các tiện nghi đặc biệt trong thi cử

Để yêu cầu các tiện nghị đặc biệt trong thi cử, hãy liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ người Khuyết tật. Để sắp xếp kiểm tra bằng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL), hãy liên hệ với người điều phối ASL.

Những vật cần mang theo đến kỳ kiểm tra xếp lớp

  • Một bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh, chẳng hạn như bằng lái xe, thẻ căn cước bang, thẻ căn cước quân đội, hộ chiếu hay thẻ sinh viên Đại học Hawai’i.
  • Một chứng từ có mã số sinh viên. (Số này có trên thẻ sinh viên hoặc thư chấp nhận nhập học của bạn. Nếu bạn chưa có mã số sinh viên, xin hãy đến phòng Thủ tục Nhập học và Hồ sơ để yêu cầu cấp mã số).

Tôi có thể tham gia kiểm tra xếp lớp lại không?

You may only retest with COMPASS tests. See further information below.

Bạn chỉ có thể tham gia kiểm tra lại đối với các bài thi COMPASS. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.