Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

Phòng B012, số 10 -12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (848) 39100692. Fax: (848) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn

 

Tư vấn viên (8g00 - 17g30)

Phạm Thị Minh Châu:

SDT: (08) 39104592,
Email: chaupham@cvseas.edu.vn 

Nguyễn Hoàng Phụng:

SDT: (08) 39100692,  
Email: phunghoang@cvseas.edu.vn