LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

Lịch học bao gồm tất cả các mốc thời gian hạn chót và các kỳ nghỉ lễ. Bạn hãy theo dõi các hạn chót đăng ký và các khoảng thời gian thi cử.

 

Mùa thu 2016

NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ TRONG HỌC KỲ

Mùa xuân 2016

Thứ 2, 11/4

Bắt đầu đăng ký trực tuyến dành cho sinh viên hiện đã ghi danh và sinh viên quay lại học

Thứ 2, 2/11

Thứ 6, 22/7

Hạn chót đóng tiền trực tuyến hoặc trực tiếp trước 4h chiều (múi giờ Hawai’i)  

Thứ 6, 11/12

Thứ 2, 1/8

Hạn chót ưu tiên để nộp đơn trực tuyến

Thứ 3, 1/12

Thứ 5, 18/8

Ngày cuối cùng để bạn tự mình đăng ký, bổ sung hay bỏ lớp mà không phải đóng phí đăng ký trễ 30 đô la Mỹ hoặc phí thay đổi đăng ký là 5 đô la Mỹ  (Bạn không cần đóng phí thay đổi là 5 đô la Mỹ đối với những trường hợp bổ sung hay bỏ lớp trực tuyến)

Thứ 6, 8/1

Chủ nhật, 21/8

Ngày cuối cùng để đăng ký trực tuyến mà không phải đóng phí đăng ký trễ 30 đô la Mỹ.

Chủ nhật, 10/1

Thứ 2, 22/8

Ngày hướng dẫn đầu tiên. Cán bộ giảng dạy/nhân viên bắt đầu đăng ký trực tiếp xin miễn giảm học phí. Bắt đầu tính là đăng ký trễ. Sinh viên lần đầu tiên đăng ký lớp học tại bất kỳ trường nào thuộc Đại học Hawai’i vào hoặc sau ngày này sẽ bị đóng phí đăng ký trễ là 30 đô la Mỹ.

Thứ 2, 11/1

Thứ 6, 26/8

Ngày cuối cùng đăng ký, bổ sung hay thay đổi các học phần trong cả kỳ. Ngày cuối cùng rút tên khỏi các lớp toàn học kỳ được hoàn 100% học phí.

Thứ 6, 15/1

Thứ 5, 1/9

Hạn chót nộp đơn Ka‘ie‘ie (Hành trình để nhận bằng ở Đại học Hawai’i at Manoa - Degree Pathway to UHM)

Thứ 2, 1/2

Thứ 2, 12/9

 Ngày cuối cùng rút tên khỏi các lớp toàn học kỳ được hoàn 50% học phí. Ngày cuối cùng rút tên mà không bị điểm “W” (kết thúc khoảng thời gian được quyền xóa đăng ký khóa học)

Thứ 2, 1/2

Thứ 6, 16/9

Ngày cuối cùng nộp đơn đăng ký nhận tín chỉ qua các bài kiểm tra

Thứ 6, 12/2

Thứ 2, 17/10

Hạn chót nộp đơn đăng ký in chứng chỉ đối với các bằng hai năm về xã hội (AA), khoa học (AS), Chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu (APC), Chứng chỉ các môn học thuật (ASC) và Chứng nhận hoàn thành (CA).

Thứ 3, 15/3

Thứ 5, 3/11

Ngày cuối cùng rút tên khỏi các lớp toàn học kỳ, thay đổi lựa chọn lấy điểm tính tín chỉ/không tín chỉ và yêu cầu điểm cho các lớp dự thính. Bạn không cần thiết phải đích thân rút tên hoàn toàn mà có thể thực hiện trực tuyến. Nếu bạn đang nhận Hỗ trợ Tài chính hoặc là cựu chiến binh, hãy kiểm tra với văn phòng tương ứng TRƯỚC KHI hủy lớp để đảm bảo bạn sẽ không phải chịu hậu quả nào về tài chính. Không phải lớp nào cũng có lựa chọn nhận tín chỉ/không tín chỉ. Đây là ngày cuối cùng để giáo viên hướng dẫn nộp các điểm bổ sung chưa hoàn tất đối với các học kỳ mùa Xuân/Hè và Thu trước đó.

Thứ 3, 29/3

Thứ 5, 8/12

Ngày cuối cùng để nộp đơn xét tốt nghiệp (đối với tất cả các văn bằng và chứng chỉ)

Ngày dạy cuối cùng

Thứ 4, 4/5

9 – 15/12

Khoảng thời gian thi cuối kỳ

6 – 12/5

Thứ 6, 16/12

Ngày cuối cùng của học kỳ

Thứ 6, 13/5

Thứ 4, 21/12

Điểm cuối kỳ sẽ có trực tuyến thông qua Cổng MyUH trước 4:30 chiều (múi giờ Hawaii)

Thứ 4, 18/5