Chương trình học thuật tại Trường Đại học Hawaii tại Manoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chương trình học thuật

Đại học Hawaii chi nhánh Manoa (UH Mnoa) là một trường hàng đầu về nghiên cứu được ủy nghiệm bởi WASC - Hiệp hội các trường Phổ Thông và Đại học ở miền Tây Hoa Kì; không những vậy nó còn được biết đến vì sự đa dạng và chuyên nghiệp trong các chương trình học thuật, thể dục thể thao cũng như các hoạt động liên quan đến cộng đồng.

Tại UH Manoa, chúng tôi có hơn 200 chương trình học thông qua 18 trường chi nhánh. Các chương trình trực thuộc các khoa Hải dương học, Thiên văn học, Kinh doanh quốc tế, các nghiên cứu về khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, Khoa học trái đất, Sinh vật học biển, Thư viện và thông tin khoa học được xếp hạng tốt nhất trong cả nước.

Tập hợp các tài liệu về Châu Á và Thái Bình Dương ở thư viện Hamilton của chúng tôi là một trong những nguồn đa dạng và tốt nhất hiện nay; đây cũng chính là lí do Sinh viên, Giảng viên và các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới  lựa chọn và tìm đến chúng tôi.

Các ngành học hệ cao đẳng:

- Nghệ thuật và khoa học bao gồm:

  • Nghệ thuật và nhân học
  • Ngôn ngữ và ngữ văn
  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học xã hội

- Thương mại

- Giáo dục

- Kỹ thuật

- Nông nghiệp và Nhân sự

- Các ngành khác

Các trường chi nhánh

- Kiến trúc

- Hawaii học

- Luật

- Dược

- Điều dưỡng và răng hàm mặt

- Khoa học trái đất và đại dương học

- Châu Á và Thái Bình Dương học

- Công tác xã hội

- Quản trị du lịch