Các chương trình học thuật

Các chương trình học thuật

Tất cả các chương trình liệt kê dưới đây được thiết kế bởi trường Cao đẳng Cộng đồng Kapi’olani và đều có thể học liên thông lên trường Đại học Hawai’I tại Manoa.

Những chương trình có dấu ►là các chương trình có tuyển chọn. Các chương trình này đòi hỏi cao và không nhận tất cả sinh viên vào học. Vui lòng xem thêm về yêu cầu và hướng dẫn cụ thể hơn ở dưới.

Các chương trình theo Tín chỉ

Các chương trình không theo tín chỉ

  • Chăm sóc Người lớn tại gia (RNs & LPNs)
  • X-quang tuyến vú
  • Trị liệu qua Mát-xa
  • Kỹ thuật viên Dược
  • Kỹ thuật mở tĩnh mạch
  • ► Chương trình công nghệ phẫu thuật