Tổng quan

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á chào mừng tất cả các bạn sinh viên Việt Nam tìm hiểu cơ hội học tập tại Mỹ. Các bạn có thể nộp đơn ngay bây giờ để có thể học tập tại trường Đại học Hawai’i – Hoa Kỳ nhằm nắm bắt cơ hội hiện thực hóa “giấc mơ Mỹ” và được học tập tại một trong những hệ thống giáo dục bậc nhất trên thế giới. Các bạn có thể theo học hệ Cao đẳng Cộng đồng trong vòng hai năm tại trường Kapi’olani thuộc hệ thống trường đại học Hawaii, sau đó có thể liên thông lên học hai năm còn lại với cùng chuyên ngành tại trường Đại học Hawai’I, chi nhánh tại Manoa.