CVSEAS

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (CVSEAS) được thành lập dựa trên Quyết định số 328/TCB vào ngày 14 tháng 3 năm 1990 bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và được trao chứng nhận đăng ký hoạt dộng Khoa học và Công nghệ số 014 bởi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (MOETE) vào ngày 15 tháng 3 năm 1993.

Chức năng và Nhiệm vụ

Trung tâm là một đơn vị tự quản, có quyền hợp pháp cũng như có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng của Trung tâm là nghiên cứu về văn hóa và kinh tế Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, cũng như về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ và các vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm đào tạo kĩ năng cho các nhà nghiên cứu. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, CVSEAS cũng đang không ngừng phát triển sự hiệu quả trong khâu tổ chức bằng cách hợp tác nhiều hơn về mặt xã hội và giao lưu văn hóa với các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước, trong và ngoài trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Trung tâm cũng luôn đón chào các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. CVSEAS cũng đang tổ chức nhiều khóa học ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Chăm, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Lào, tiếng Malaysia; tất cả các khóa học này được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các học viên trong và ngoài nước Việt Nam.

Các dự án nghiên cứu chính:

 • Nghiên cứu về văn bia tại tỉnh Bình Thuận (2008)
 • Nghiên cứu về văn hóa và kiến thức canh tác tại Kontum (2007)
 • Chương trình nghiên cứu Nhân học Sức khỏe, một hợp tác với trường Đại học Tokyo – Nhật Bản (2007 – 2010)
 • Dự án HEIP-Link, một hợp tác với trường Đại học Alicante - Tây Ban Nha (2013 – 2014)
 • Dự án Bảo tồn Văn bản Chăm, một hợp tác với Thư viện trường Đại học Bắc Illinois – Mỹ (2014 – 2015)
 • Dự án Erasmus Mundus với trường Đại học Alicante – Tây Ban Nha, Đại học Công nghệ Slovak – Slovakia và trường Đại học Glasgow Caledonian – Scotland (2015 – 2018)
 • Cùng với nhiều dự án khác kể từ khi Trung tâm đi vào hoạt động

Xuất bản

 • Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo
 • Cà-phê tại vùng Cao nguyên Trung bộ Việt Nam
 • Phát triển bền vững trong đời sống Kinh tế, Văn hóa và Xã hội của người Bahnar
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Việt Nam học
 • Vấn đề bản quyền tại các quốc gia đang phát triển

Các đối tác của Trung tâm

 • Đại học Hawaii
 • Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)
 • Quỹ Sumitomo
 • Trường đại học Waseda, Nhật Bản
 • Trường đại học Tokyo, Nhật Bản
 • Trường đại học Keio, Nhật Bản
 • Trường đại học Innsbruck, Áo
 • Trường đa học Alicante, Tây Ban Nha
 • Trường đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc