Du học Hawai dành cho học sinh tốt nghiệp THPT và cho mọi đối tượng

Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á chào mừng tất cả các bạn sinh viên Việt Nam tìm hiểu cơ hội học tập tại Mỹ. Các bạn có thể nộp đơn ngay bây giờ để có thể học tập tại trường Đại học Hawai’I – Hoa Kỳ nhằm nắm bắt cơ hội hiện thực hóa “giấc mơ Mỹ” và được học tập tại một trong những hệ thống giáo dục bậc nhất trên thế giới. Các bạn có thể theo học hệ Cao đẳng Cộng đồng trong vòng hai năm tại trường Kapi’olani thuộc hệ thống trường đại học Hawaii, sau đó có thể liên thông lên học hai năm còn lại với cùng chuyên ngành tại trường Đại học Hawai’I, chi nhánh tại Manoa.

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - UNIVERSITY OF HAWAI'I AT MĀNOA

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - UNIVERSITY OF HAWAI'I AT MĀNOA

Trường Shidler College of Business - University of Hawai'i at Mānoa tuyển học viên cho Chương trình Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực năm học 2017-2018.  

CÔNG VIỆC CÓ LỢI CHO GIÁO DỤC LÀ MỘT MÓN QUÀ

CÔNG VIỆC CÓ LỢI CHO GIÁO DỤC LÀ MỘT MÓN QUÀ

Phỏng vấn báo Doanh Nhân Cuối Tuần http://www.doanhnhancuoituan.com.vn/giao-duc/cong-viec-co-loi-cho-giao-duc-la-mot-mon-qua.html